เครื่องมือใหม่ในการวัดคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อม

เครื่องมือใหม่ในการวัดคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมจะส่งผลให้มีการดูแลที่ดีขึ้นสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมวิธีการประเมินห้าโดเมนที่สำคัญที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตสุขภาพร่างกายอารมณ์ความทรงจำสถานการณ์ชีวิตและความสามารถในการทำกิจกรรมสนุก ๆ และที่สำคัญคำนึงถึงมุมมองของคนที่มีภาวะสมองเสื่อมสุขภาพร่างกายถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญที่สุดต่อคุณภาพชีวิต

ตามด้วยสภาพความเป็นอยู่ของบุคคล เราพบว่าลำดับความสำคัญของคนที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแลแตกต่างจากประชากรทั่วไปด้วยสถานการณ์ความเป็นอยู่ของพวกเขาและความสามารถในการทำสิ่งสนุก ๆ ที่มีคุณค่าในฐานะผู้มีส่วนร่วมสำคัญต่อคุณภาพชีวิตผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมผู้ดูแลและประชาชนทั่วไปล้วนมีความทรงจำที่มีค่าซึ่งมีความสำคัญน้อยที่สุดต่อคุณภาพชีวิตที่ดี