ความเข้มข้นของโปรตอนในเมทริกซ์ลดลง

ไมโตคอนเดรียมักเรียกกันว่าโรงไฟฟ้าของเซลล์ ออร์แกเนลล์สร้าง ATP ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ทำหน้าที่เป็นค่าพลังงานของเซลล์ซึ่งให้การเคลื่อนไหวของร่างกายและกระบวนการทางชีวภาพอื่น ๆ ที่ช่วยให้ร่างกายของเราทำงานได้อย่างถูกต้องเพื่อที่จะสร้าง ATP สารอาหารจะต้องถูกเผาและจำเป็นต้องมีการสร้างแรงจูงใจของโปรตอนภายในไมโตคอนเดรีย

สร้างขึ้นจากการไล่ระดับโปรตอนที่มีความเข้มข้นของโปรตอนสูงกว่านอกเยื่อหุ้มชั้นในและความเข้มข้นของโปรตอนในเมทริกซ์ลดลงหรือพื้นที่ภายในเยื่อหุ้มชั้นในเซลล์ซึ่งฝังอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ ดังนั้นการออกซิเดชั่นของธาตุอาหารหรือการเผาไหม้ของธาตุอาหารจึงควบคู่กับการสังเคราะห์ ATP สิ่งใดก็ตามที่ลด PMF มีศักยภาพในการเพิ่มการหายใจ Mitochondrial uncouplers เป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่ไปที่ mitochondria เพื่อช่วยให้เซลล์หายใจมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพพวกมันเปลี่ยนเมแทบอลิซึมในเซลล์เพื่อให้เราเผาผลาญแคลอรีได้มากขึ้น